Z posiedzenia Soboru Biskupów

Święty Sobór Biskupów PAKP na swym posiedzeniu w dniu 26.03.1998roku dokonał wyboru trzech nowych biskupów. 1. Biskupem hajnowskim ma zostać ks.archimandryta Miron (Chodakowski)-chirotonia 10.05.1998r. 2. Biskupem supraskim ma zostać ks.ihumen Jakub(Kościuczuk)-chirotonia 11.05.1998r. 3. Biskupem bielskim ma zostać ks.ihumen Grzegorz (Charkiewicz)-chirotonia 12.05.1998r