XXXV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wpis-----------
Dzisiejszej Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz parafii . Powiedział m.in., że często ludzie zwracają się do Boga, gdy mają jakiś problem w życiu. Ważne jest, żeby kierować się swoim rozumem i wybierać właściwą drogę a nie słuchać innych, którzy odwlekają nas od Boga. Dziś Cerkiew czci pamięć św. Grzegorza Teologa, o którym też wspomniał kaznodzieja. Podczas Św. Liturgii czytano Św. Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza, Łk (18,35-43):

„W owym czasie, kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu”.