XXI Ogólnopolski Festiwal”Piosenka Białoruska 2014″

5
W festiwalu udział wzięły min. chór DKP w Bielsku Podlaskim pod dyr.Marty Zinkiewicz i „Asteria” dyr.przez Annę Fitę
WYNIKI eliminacji centralnych XXI Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2014”* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA AUTENTYCZNA
– Soliści:
I miejsce: Maria Wróblewska z Gródka
II miejsce: Zbigniew Nasiadko z Białegostoku
Wiera Niczyporuk z Malinnik
III miejsce: Tatiana Jachimowicz z Ryboł
wyróżnienie: Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza- Duety, tercety, kwartety:
II miejsce: Tercet Rodzinny z Makówki
III miejsce: duet: Walentyna Charytoniuk, Irena Gul z WDK w Rybołach- Zespoły wokalne:
I miejsce: zespół „Zgodne Maki” z Rajska
II miejsce: zespół „Podlaszanki” z Gorodziska

* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA OPRACOWANA
– Soliści:
wyróżnienie: Maria Dmitruk z Łosinki

– Duety, tercety, kwartety:
II miejsce: trio z Zespołu Emerytów i Rencistów z Czyż
duet: Nina Szymańska, Walentyna Oreszuk z Orli
III miejsce: duet: Monika Kalinowska, Paweł Makarewicz z Michałowa

– Zespoły wokalne:
I miejsce: zespół „Omorfos” z Siemiatycz
zespół „Werwaczki” z Orli
II miejsce: zespół „Reczańka” z Koźlik
III miejsce: zespół nauczycielek „Świtanak” Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku
wyróżnienie: zespół „Jesienny Liść” z Gródka

– Zespoły wokalno- instrumentalne:
II miejsce: zespół „Żar” z OSP w Sarnakach
III miejsce: zespół „Trzy Palce” z Orli
wyróżnienie: zespół „Biazmieżża” z Białegostoku

– Zespoły estradowe:
I miejsce: Studio Piosenki HDK z Hajnowskiego Domu Kultury
III miejsce: zespół „Lajland” z Białegostoku

– Chóry:
I miejsce: Chór z Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim

1 2
III miejsce: chór „Kałaski” z Białegostoku
chór „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego
wyróżnienie: chór „Cegiełki” z Lewkowa Starego

* PIOSENKA WSPÓŁCZESNA
– Soliści:
I miejsce: Renata Tuszyńska z HDK w Hajnówce
Daria Markiewicz z Hajnówki
II miejsce: Mariola Monach z HDK w Hajnówce
III miejsce: Marlena Biegluk z HDK w Hajnówce
Julita Wawreszuk z HDK w Hajnówce
wyróżnienie: Monika Kalinowska z Michałowa
Świetłana Kobus z Bielska Podlaskiego

– Duety, tercety, kwartety:
I miejsce: duet: Julita Wawreszuk, Renata Tuszyńska z HDK w Hajnówce
duet: Luba Gawryluk, Ala Kamieńska z Koźlik
II miejsce: duet: Ilona Fiedoruk, Dominika Juszkiewicz z LO z DNJB w Hajnówce
III miejsce: tercet: Konstanty Sielewonowicz, Marek Chmur, Anatol Niczyporuk z Bielska Podlaskiego
wyróżnienie: duet: Magdalena Malinowska, Patrycja Suproniuk z LO z DNJB w Bielsku Podlaskim
duet: Marta Adamiuk, Daria Markiewicz z Hajnówki

– Zespoły wokalne:
I miejsce: zespół „Zniczka” z LO z DNJB w Hajnówce
II miejsce: zespół „Czyżowianie” z Czyż
grupa żeńska chóru „Kałaski” z Białegostoku
grupa żeńska chóru „Echo Puszczy” z Hajnówki
III miejsce: zespół „Kuranty” z Bielska Podlaskiego
zespół „Rozśpiewany Gródek” z Gródka
Zespół wokalny z WDK w Rybołach
wyróżnienie: zespół „Orlanie” z Orli
grupa żeńska chóru „Krynica” z Białegostoku
zespół „Nowina” z Moszczony Królewskiej
zespół „Rosy” z WDK w Rybołach
grupa żeńska chóru „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego

– Zespoły wokalno- instrumentalne:
I miejsce: zespół „Haj” z Białegostoku
zespół „Małanka” z Bielska Podlaskiego
II miejsce: kapela „Chutar” z Gródka
III miejsce: zespół „Dekada Band” z Białegostoku
wyróżnienie: kapela „Retro” z Siemiatycz
„Kapela spod Krynek”

– Zespoły estradowe:
I miejsce: zespół „Kalinka” z Białegostoku
III miejsce: zespół „Asteria” z Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim

3 4
wyróżnienie: zespół „Wianok”

– Chóry:
I miejsce: chór „Harmoń” z Łosinki
chór „Zahadka” z Supraśla
II miejsce: chór „Echo Puszczy” z Hajnówki
chór „Krynica” z Białegostoku

Dodaj komentarz