XX Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Dostojna Jubilatka Katarzyna

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.

Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Ap. i Ew. Łukasza Łk (16,19-31):

„W owym czasie żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.

Dziś w naszej cerkwi było wielkie wydarzenie. Otóż nasza parafianka pani Katarzyna Strelczuk obchodziła 100 urodziny. Z tej okazji ks.mitrat Jerzy Bogacewicz złożył życzenia dostojnej Jubilatce. Życzył Bożego błogosławieństwa na dalsze lata, dużo zdrowia i sił duchowych. Jubilatce wręczono ikonę i kwiaty. Chór zaśpiewał Mnogaja Leta . Potem odsłużono molebień przed cudowną Bielską Ikoną Matki Bożej.

więcej na fb https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim&set=a.5108033832544843