Wybór arcybiskupa Sawy na metropolitę

Dnia 12 maja 1998 roku obradujący w Warszawie Święty Sobór Biskupów PAKP w tajnym głosowaniu wybrał jednogłośnie Arcybiskupa Sawę  na Metropolitę Warszawskiego i całej Polski. Dzień intronizacji ( uroczystego wprowadzenia na katedrę ) wyznaczono na 31 maja 1998 roku.     Po wyborze , metropolita Sawa powiedział,że będzie się starał prezentować linię św. Apostoła Pawła i żyć ze wszystkimi- jeśli to będzie   możliwe- w zgodzie i pokoju. Dodał, że będzie dbał o stabilność i jedność Cerkwi.