Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni

4 grudnia jest Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogarodzicy do świątyni (Wwiedienije wo Chram Preswiatoj Bogorodzicy). W cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim będą sprawowane dwie Boskie Liturgie- o godz.7.00 i 9.00. W przeddzień całonocne czuwanie o godzinie 17.00.

Dodaj komentarz