Wprowadzenie biskupa Grzegorza na katedrę

I oto nadszedł tak bardzo ważny dzień w historii Bielska Podlaskiego i w historii naszej parafii.  17 maja 1998 roku , w godzinach popołudniowych, wielkie rzesze wiernych przybyły do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim,   aby uczestniczyć w uroczystościach związanych z wprowadzeniem biskupa bielskiego Grzegorza na katedrę. Uroczystościom  przewodniczył   abp łódzko-poznański  Szymon, biskup hajnowski Miron i biskup supraski Jakub w asyście duchowieństwa dekanatu bielskiego ( i nie tylko).  Metropolita Sawa przybył później, gdyż dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod nową cerkiew w Dobrowodzie ( cerkiew filialna parafii   Kleszczele).  Wierni ustawili się po obu stronach ulicy Traugutta. Duchowni, dzieci z koszyczkami wypełnionymi kwiatkami. Radosna, świąteczna atmosfera.   Oczekiwanie na hierarchów-na swego biskupa.  Dziekan ks. Jerzy Tokarewski powitał dostojnych gości. Do biskupa Grzegorza zwrócił  się tymi słowami -Drogi nasz Władyko, ja jako proboszcz   tej parafii i dziekan okręgu bielskiego, witając was paschalnym pozdrowieniem Chrystus Zmartwychwstał czuję niebywałą radość (…)Jesteśmy  szczęśliwi, że będziemy mieli swego biskupa, który będzie modlił się za nas -Dziekan życzył władyce w imieniu wszystkich, aby Zmartwychwstały   Chrystus dał mu siły w biskupiej, nielekkiej posłudze.  Odbyło się krótkie nabożeństwo wieczorne. Kazanie wygłosił abp Szymon. Nawiązał do spalenia cerkwi na św. Górze Grabarce, o jej odbudowie   i poświęceniu. (W nocy z 12 na 13 lipca 1990 roku została spalona cerkiew na Św. Górze Grabarce. Wyświęcenie cerkwi splotło się z XIX Paschalną  Pielgrzymką Młodzieży Prawosławnej w dniu 17 maja 1998 roku.)  Cerkiew spłonęła, mówił władyka Szymon, wiara prawosławna nie dała się spalić.  Zwrócił się do duchowieństwa i wiernych z prośbą, aby „objęli”  miłością swego Władykę, aby mu pomagali. – On (bp Grzegorz), pisze ikony-wzajemnie sobie piszcie ikony w duszach i sercach waszych.  Następnie odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi, w której uczestniczył również metropolita Sawa.  Na zakończenie ks. dziekan podarował biskupowi Grzegorzowi mitrę i złożył życzenia w imieniu całego duchowieństwa.