WŁADYKA MIRON NIE ŻYJE


Arcybiskup Miron (Chodakowski), Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, generał brygady i biskup hajnowski, zginął dzisiaj rano w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154. Potwierdziła to oficjalna strona PAKP. Arcybiskup Miron był członkiem prezydenckiej delegacji na dzisiejszych uroczystościach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Samolot rozbił się w Smoleńsku podczas lądowania. Nikt z 88 pasażerów, wśród których znajdowali się Lech Kaczyński, jego małżonka, prezes IPN – Janusz Kurtyka i wiele innych osób, oraz 8 członków załogi nie przeżył. Przyczyną katastrofy była najprawdopodobniej gęsta mgła. Samolot miał trudności z podejściem do lądowania, zaczepił skrzydłem o pas startowy, stanął w płomieniach. Metropolita Sawa odprawił w katedrze św. Marii Magdaleny nabożeństwo żałobne w intencji ofiar katastrofy. Wieczna im pamięć! Chrystus zmartwychwstał! Biografia śp. abp. Mirona (oprac. Stefan Dmitruk): Mirosław Chodakowski urodził się 21 października 1957 r. w Białymstoku. Ukończył szkołę podstawową w Białymstoku, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie i Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. 17 grudnia 1978 r. przyjął postrzyżyny w riasofor, a 9 dni później święcenia diakonatu. 15 lutego 1979 r. został wyświęcony na hieromnicha. W listopadzie 1979 r. śp. metropolita warszawski i całej Polski Bazyli dokonał postrzyżyn malej schimy hieromnicha Mirosława z imieniem Miron. Hieromnich Miron pełnił funkcję namiestnika monasteru pw. św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Był rektorem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego. W 1984 r. został podniesiony do godności ihumena, przyjęty w skład duchowieństwa diecezji białostocko-gdańskiej i mianowany proboszczem parafii pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W 1990 r. podniesiony do godności archimandryty i mianowany namiestnikiem restytuowanego monasteru w Supraślu. 11 maja 1998 r., zgodnie z decyzją Soboru Biskupów PAKP, odbył się ingres archimandryty Mirona na biskupa hajnowskiego. 15 sierpnia 1998 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski mianował bp. Mirona generałem brygady i Ordynariuszem Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. W 2003 r. na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zdobył tytuł doktora nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła. 10 maja 2008 r. bp Miron został podniesiony do godności arcybiskupa. za www.cerkiew.pl