Wigilia przed świętem Objawienia Pańskiego i święto Objawienia Pańskiego

wpissssssss
Fotorelacja z dwóch dni.

Dzisiaj Cerkiew świętuje święto Chrztu Pańskiego (Objawienie Pańskie).
Chrzest Pański (Bohojawlenije, Kreszczenije Hospodnie) . Jest to święto z liczby dwunastu (dwunadiesiatych) . Nosi też nazwę Teofanii (Epifanii) czyli Objawienia Pańskiego, bowiem w zdarzeniu tym przejawiło się uczestnictwo wszystkich Trzech Osób Świętej Trójcy. Od dawien dawna nazywane też było „Oświeceniem”, gdyż Objawieniu Boga towarzyszy niezwykła światłość, „Świętem oświecenia” oraz „Świętem światła”.