Wigilia Chrztu Pańskiego

Dzisiaj w Cerkwi prawosławnej jest Wigilia Objawienia Pańskiego. Wigilia święta Chrztu Pańskiego (Objawienia) (Nawieczerije Bohojawlenija, kreszczenskij soczelnik) przypada w przeddzień święta (5/18 stycznia) na zakończenie „świątek” .
Boskiej Liturgii przewodniczył k.Adam Dzienisiuk. Śpiewali chórzyści pod dyr. Marty Werszko. Wielkiego Poświęcenia Wody dokonał ks.mitrat Jan Barszczewski.