Wielki Kanon św.Andrzeja z Krety

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu w ciągu czterech dni (wieczorów)  w świątyniach prawosławnych jest czytany Wielki Kanon Pokutny św.Andrzeja z Krety.

wpisOd czego zacząć mam opłakiwanie czynów nieszczęsnego życia mego? Jakiż początek skardze żałosnej teraz poczynię, Chryste? O Miłosierny, udziel win moich odpuszczenia! Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się. Idź, nieszczęsna duszo wraz z twoim ciałem, wyznaj winy Stworzycielowi wszystkiego, porzuć wreszcie poprzednie bezsensowne życie i przynieś Bogu łzy w pokucie.

W naszej cerkwi po przeczytaniu kanonu i wygłoszeniu kazania duchowny  dokonuje „pomazania” wiernych świętym olejem. Olej ten został przywieziony przez ks.mitrata Jerzego Bogacewicza, proboszcza parafii z Grecji. Został on, tj.olej przygotowany do sakramentu chorych (jelejooswiaszczenija) przy relikwiach św.Dymitra Sołuńskiego i św.Grzegorza Teologa w Grecji. Jelejooswiaszczenije jest  sakramentem, w którym przez modlitwę i namaszczenie ciała świętym olejem udzielana jest Łaska Boża uzdrawiająca choroby duchowe i cielesne. W liście apostoła Jakuba przeczytamy: „Choruje kto między wami? niech wwiedzie kapłany kościelne, a niech się modlą nad nim, pomazując go olejem w imię Pańskie. A modlitwa wiary uzdrowi niemocnego, i ulży mu Pan: a jeśliby w grzechach był, będą mu odpuszczone.” (Jak. 5,14-15).