Wielki Czwartek

wpis

W  Wielki Czwartek Cerkiew Prawosławna wspomina Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Sakramentu Eucharystii. Podczas Świętej Liturgii przygotowuje się Św. Dary dla chorych. na cały rok. Dzisiejszy dzień jest również ustanowieniem sakramentu Kapłaństwa. Wieczorem sprawuje się jutrznię z czytaniem 12 Ewangelii pasyjnych. Fotorelacja z wieczornego nabożeństwa z cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim.