Wielka Sobota

wpis

Wielka Sobota jest zwieńczeniem Wielkiego Postu. Rano była odprawiana Boska Liturgia św.Bazylego Wielkiego. Duchowni przebrali się w białe szaty. Liturgii w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył proboszcz ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście duchownych: ks. Piotra Snarskiego, ks.Adama Dzienisiuka,ks. Aleksego Kuryłowicza i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.Proboszcz poświęcił chleb i wino. Od godziny 10.00 było święcenie pokarmów, przynoszonych przez wiernych.

fot.Irena i Piotr Łozowik