Wieczór Serbski

1

W niedzielę, w godzinach wieczornych, w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24, odbył się wieczór serbski. Tematem spotkania były „Listy Misjonarskie” św. władyki Mikołaja (Velimirovicia) i znaczenie tego świętego dla Serbskiego Kościoła Prawosławnego. Z „Listami Misjonarskimi” zapoznał Vladan Stamenković, serbski pisarz i tłumacz, który przetłumaczył te listy. Są to duchowe porady, zawsze aktualne, które pomogą wejść na drogę prawdy i osiągnąć zbawienie. Ksiądz Michał Czykwin przybliżył postać świętego i powiedział o jego znaczeniu dla Serbskiego Kościoła Prawosławnego. św. Mikołaj (Velimirović) Wybitny teolog serbski. Urodził się w 1881 r. Po ukończeniu studiów teologicznych, uzyskał doktorat Uniwersytetu w Bernie. Kontynuował studia w Oksfordzie. W 1909 r. postrzyżony na mnicha. Kształcił się dalej, tym razem w Akademii Teologicznej w Petersburgu. W latach 1915-1919 przebywał w Anglii i Stanach Zjednoczonych. W 1919 r. w Anglii otrzymał chirotonię biskupią i powrócił do Serbii, gdzie objął funkcję biskupa Ochrydy. W tamtym czasie podróżował po całej diecezji i poza jej granice, odbudowując zniszczone cerkwie i monastery, zakładając sierocińce. W 1934 r. został oddelegowany do Żicy i zainicjował tam odbudowę tamtejszego monasteru oraz kilku innych. Po zajęciu przez Niemców Jugosławii osadzono go w monasterze Ljubostinja, a następnie wysłano go do Vojlovaca. W 1944 r. razem z patriarchą Gabrielem znalazł się w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Po wojnie pracował w Stanach Zjednoczonych wśród amerykańskich Serbów. Zamieszkał w monasterze św. Tichona w South Canaan w Pensylwanii. Jego słynne rozmyślania, zebrane w tzw. „Prologu z Ochrydy”, zostały przetłumaczone na wiele języków. Po śmierci w 1956 r. został pochowany w monasterze św. Sawy w Libertyville. W 1991 r. jego szczątki powróciły do Serbii i złożone zostały w monasterze Lelic. Kanonizowany przez Serbski Kościół Prawosławny 23 maja 2003 roku w Belgradzie. Przegląd Prawosławny, numer 9 (219), wrzesień 2003 Imprezą towarzyszącą spotkaniu była wystawa serbskiego malarza, Jasmina Szoljanina, pt. „Ojcowie narodu serbskiego”. Spotkanie zaszczycił ambasador Republiki Serbii, Radojko Bogojević, dzięki któremu ranga tego przedsięwzięcia ogromnie wzrosła. Wpisze się to złotymi literami do kroniki parafialnej. Jest to bardzo ważne wydarzenie, dzięki któremu Serbia stała się parafianom bardziej bliska. W wieczorze serbskim wziął udział wicemarszałek województwa podlaskiego – Walenty Korycki, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji – Magdalena Łyżnicka-Sanczenko, wicestarosta powiatu bielskiego – Piotr Bożko, dziekan dekanatu bielskiego – ks. Leoncjusz Tofiluk, duchowieństwo i ponad sto osób zainteresowanych spotkaniem, które przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Na zakończenie dyrektor Domu Kultury Prawosławnej ,ks. Jerzy Bogacewicz podziękował ambasadorowi i prelegentom za udział w spotkaniu i wręczył gościom upominki. Wicemarszałek wręczył również upominki ambasadorowi serbskiemu i towarzyszącym mu osobom. Były zapewnienia o dalszej współpracy. Inicjatorem imprezy była Irena Treszczotko a koordynatorem ks. Jerzy Bogacewicz, organizatorem – Dom Kultury Prawosławnej, Fundacja DKP i Bractwo św.św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim. Dużo pracy w przygotowanie włożyły: Lidia Bazyluk, Paulina Trofimiuk, Wiera Busłowicz i Anna Malewska.

http://www.bielsk-hodigitria.blogspot.com/2011/11/wieczor-serbski_28.html