W Miszkolcu na Węgrzech

Ostatnim punktem (poza programem) było zwiedzanie cerkwi pw. Świętej Trójcy w Miszkolcu na Węgrzech. Świątynia zbudowana jest w stylu rokokowym w latach 1785-1805. Posiada największy w Europie Środkowej 16 metrowy ikonostas z 87 ikonami obrazującymi życie Jezusa. W cerkwi znajduje się cudowna ikona Matki Bożej Achtyrskiej.