VI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

w--

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz, który zwrócił szczególną uwagę na wiarę i uzdrowienie duszy od grzechu w drugiej zaś kolejności uzdrowienie ciała. Był czytany fragment Ewangelii wg św. Mateusza, Mt (9, 1-8):

„W owym czasie Jezus wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się z powrotem na drugą stronę i przybył do swego miasta. I oto przyniesiono Mu paralityka, leżącego na łożu. Widząc ich wiarę, Jezus powiedział do paralityka: Miej ufność, synu! Twoje grzechy są ci odpuszczone. A niektórzy spośród uczonych w Piśmie mówili między sobą: On bluźni. Lecz Jezus, rozpoznawszy ich myśli powiedział: Po co te złe podejrzenia w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: “odpuszczają ci się twoje grzechy” czy też: “wstań i chodź”? Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów! A potem powiedział do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! Wstał tedy i poszedł do swego domu. A rzesze, które na to patrzyły, ogarnął strach. I uwielbiali Boga za to, że dał ludziom tak wielką władzę”.

Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz złożył życzenia panu Walentemu Żylukowi, który obchodzi dzisiaj imieniny. Podziękował za prawie dwudziestoletni trud wkładany w cerkwi . Życzył zdrowia duchowego i cielesnego imiennikowi i jego żonie Ludmile, która również trudzi się na rzecz naszej parafii.