Uroczystości w Warszawie

Święto kaplicy akademickiej w Warszawie Opublikowane przez orthodox.pl w Aktualności, Aktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej Dnia 24 maja 2024 r. w kaplicy akademickiej działającej przy Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie uroczyście obchodzono pamięć św. św. braci Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian. Uroczystości, którym przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa, rozpoczęły się dzień wcześniej całonocnym czuwaniem, podczas którego oprócz tekstów poświęconych świętym Braciom, wybrzmiewały stichery i pieśni triodionu paschalnego.

W trakcie św. Liturgii przeczytany został fragment Ewangelii wg św. Mateusza, w którym Jezus Chrystus poucza swoich uczniów, aby byli światłością świata i niezachwianą postawą dawali przykład do naśladowania. Powyższe słowa Zbawiciela znalazły odbicie w życiu świętych Braci, stąd Cerkiew tytułuje ich „równych apostołom”. Kazanie wygłosił ks. Nikita Kazakiewicz, wikariusz parafii pw. św. Trójcy w Hajnówce. Kaznodzieja podkreślił znaczenie trudu św. św. Cyryla i Metodego wśród narodów słowiańskich, oczekujących na światłość wiary chrześcijańskiej. Współczesny chrześcijanin powinien być wdzięczny Opatrzności Bożej, która spowodowała, że nasi przodkowie otrzymali dar wiary i możemy kultywować to bogactwo po dziś dzień. Ową wdzięczność chrześcijanie powinni wyrażać głównie poprzez aktywne i świadome życie cerkiewne, ale i poprzez naukę języka cerkiewnosłowiańskiego i edukowanie w tym zakresie młodego pokolenia. W święcie brały udział dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. abpa Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim na czele z ks. mitratem Jerzym Bogacewiczem, proboszczem parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, dyrektor szkoły Eugenią Wasiluk oraz nauczycielami i pracownikami placówki. Uczniowie, pod dyrekcją Marty Zinkiewicz, wraz z miejscowym chórem upiększyły śpiewem świąteczne uroczystości. Po zakończeniu św. Liturgii miało miejsce wychwalenie świętych poprzez śpiew troparionu, kondakionu, megalinarionu i tradycyjne życzenia wielu lat. Następnie głos zabrał Jego Eminencja metropolita Sawa, podkreślając, że budynek, w którym znajduje się kaplica, zajmuje szczególnie ważne miejsce w życiu Cerkwi. Tu modlili się nasi przodkowie, którzy sto lat temu otrzymali autokefalię m.in. metropolici Dionizy i Tymoteusz, biskupi, św. Grzegorz Peradze, profesorowie i studenci. Warunkiem prawidłowego rozwoju młodego pokolenia prawosławnych chrześcijan jest pamięć i szacunek względem przeszłości. Wyraża się to w podtrzymywaniu bogatej, słowiańskiej tradycji i naśladownictwie mądrości minionych pokoleń. Ponadto hierarcha wskazał na konieczność pokuty, jako warunku rozpoczęcia życia duchowego każdego chrześcijanina, a także na apostolski i misyjny charakter życia każdego z nas. Wiele uwagi Jego Eminencja poświęcił bogactwu języka cerkiewnosłowiańskiego jako języka liturgicznego Cerkwi prawosławnej w Polsce. Na koniec Jego Eminencja podziękował duchowieństwu kaplicy, na co dzień posługującemu w kaplicy, dyrekcji i administracji Centrum Kultury Prawosławnej, mieszkańcom Metropolitalnego Domu Studenta, chórowi, przybyłym gościom z Bielska Podlaskiego oraz wszystkim obecnym tego dnia i modlącym się w świątyni. Metropolita Sawa życzył wszystkim wytrwałości w działaniach dla dobra Cerkwi. Obecni w świątyni wierni mieli okazję zapoznać się z wystawą archiwalnych fotografii poświęconych 100-leciu autokefalii. Karion Szeszko zdjęcia: Irena Łozowik

więcej zdjęć Facebook

Uczniowie śpiewają w parku przy Metropolii 🙂