Uroczysta procesja

wpis=

Uroczysta procesja ruszyła następnie ulicami miasta w stronę cerkwi św. archanioła Michała. Relikwie niesione były przez przełożonego monasteru Simonopetra ze Świętej Góry Athos, a następnie duchownych z Polski.  W około czterdziestominutowej procesji udział wzięły setki mieszkańców. Wielokrotnie rozbrzmiewały hymny ku czci św. Marii Magdaleny, a także radosne stichery Paschy wykonywane w tradycji prawosławnej jedynie w okresie Zmartwychwstania Pańskiego. Procesję eskortowała policja i straż pożarna. za www.cerkiew.pl