Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył ks.Adam Dzienisiuk. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Podczas Liturgii proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz wprowadził do świątyni mamę z nowonarodzoną córeczką.

Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (Uspienije Preswiatoj Bogorodicy) obchodzone jest 28 sierpnia. Zamyka ono cykl dwunastu wielkich świąt. Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy jest jednym z wielkich świąt roku liturgicznego. W świętych tekstach wyznaczonych na ten dzień wyraża się orędownictwo Matki Bożej, która nigdy nie zostawiła człowieka bez opieki .Najbardziej podkreśla to liturgiczny śpiew na to święto tzw. troparion: „W macierzyństwie pozostała Dziewicą i w zaśnięciu swym nie opuściła świata (bez opieki): przeniosła się do życia będąc Matką Życia i modlitwami swymi wybawiła od śmierci nasze dusze”.
Pod koniec nabożeństwa ks. Aleksy Kuryłowicz poświęcił plony ziemi (zioła, kwiaty, zboża ). Jak przyroda obumiera dając plony, tak też poprzez zaśnięcie Matka Boża daje początek całemu procesowi przejścia z ziemi do życia wiecznego.

Podczas Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza (10, 38-42; 11, 27-28):
„W owym czasie Jezus Chrystus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które karmiły. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”