Święto Spotkania Pańskiego

Boskiej Liturgii w dzień święta Spotkania Pańskiego w kaplicy św.Sawy Serbskiego przy ul. Rejtana przewodniczył ks. prot.Roman Dubiński. Ks. prot.Aleksy Kuryłowicz spowiadał. Podczas udzielania św. Komunii pomagał też ks. protodiakon Marcin Kuźma. Śpiewał chór , składający się z uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.św.Abp Łukasza Wojno- Jasienieckiego, pod dyr.Marty Zinkiewicz. Ks.Roman Dubiński wyjaśnił sens dzisiejszego święta i jego historię. Podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, szczególnie dzieciom śpiewającym i wszystkim, którzy uczestniczyli w Boskiej Liturgii a byli to przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św. Młodzieńca Gabriela, uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Abp Łukasza Wojno- Jasienieckiego, uczniowie z „Czwórki” z ks. protodiakonem Marcinem Kuźmą oraz wierni, którzy chętnie uczestniczą w nabożeństwach w kaplicy. Następnie ks. Roman poświęcił świece gromniczne przyniesione przez wiernych. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii było odsłużenie nabożeństwa żałobnego w intencji śp. Nadziei Załuskiej, pierwszej dyrektorki Niepublicznego Przedszkola. 16 lutego przypada 10-rocznica gdy śp. Nadzieja odeszła do Boga.

16 lutego 2013 roku w wieku 60 lat odeszła do Boga Nadzieja Załuska, pierwsza dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim, prowadzonego przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego. Przy jej wydatnej pomocy i staraniu powstało to przedszkole. Za pracę i zaangażowanie w tworzeniu tej placówki została nagrodzona przez metropolitę Sawę orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia, podczas uroczystego nadania imienia św. Młodzieńca Gabriela Przedszkolu Niepublicznemu nr 1 w Bielsku Podlaskim 2 maja 2010 roku. Wówczas już nie pełniła roli dyrektorki tej placówki. Odeszła na własna prośbę. Być może już wówczas sił nie starczało i choroba powoli niszczyła organizm. Przez całe swoje życie zawodowe podejmowała wiele działań na rzecz dzieci. Pracowała w bielskich przedszkolach publicznych. Była wieloletnim pedagogiem i metodykiem wychowania przedszkolnego. Dała się poznać jako rzetelny i wymagający nauczyciel. Jako radna kilku kadencji w Radzie Miasta Bielska Podlaskiego dbała o interesy bielskich przedszkoli i uczęszczających do nich dzieci. Była osobą energiczną, pełną pomysłów i inicjatyw. Miała jeszcze wiele planów, których nie zdążyła zrealizować. Zniweczyła je ciężka choroba. Odeszła od nas o wiele za wcześnie, mając jeszcze tyle do zrobienia. Odeszła tam gdzie nie ma bólu i cierpienia. Wiecznaja Pamiat’

Pomysłodawcą i organizatorem przedszkola oraz szkoły jest ks.mitrat Jerzy Bogacewicz dyrektor Domu Kultury Prawosławnej, w którego budynku mieści Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego.

Otwarcie przedszkola 7.12.2008 r. ks.mitrat Jerzy Bogacewicz i śp.Nadzieja Załuska