Święto Patrona Diecezji Warszawsko – Bielskiej

wpisW dniu 10 września br., w parafii prawosławnej św.św. Kosmy i Damiana w Rybołach dekanatu Bielskiego, odbyły się doroczne uroczystości ku czci patrona Diecezji Warszawsko – Bielskiej św. Hioba Poczajewskiego. Uroczystościom przewodniczył Zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Polsce Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Na początku miejscowe dzieci przywitały dostojnych gości w osobie Jego Eminencji Metropolity Sawy oraz w osobach towarzyszących wikariuszy Ich Ekscelencji: Najprzewielebniejszego Grzegorza arcybiskupa Bielskiego, Najprzewielebniejszego Pawła biskupa Hajnowskiego, Najprzewielebniejszego Warsonofiusza biskupa Siemiatyckiego.

Boską Liturgię sprawowaną ku czci św. Hioba rozpoczęto o godz. 9.00 a przewodniczył jej Jego Eminencja Metropolita Sawa w asyście biskupów i duchowieństwa diecezjalnego. Sprawowaną Liturgię swoim śpiewem uświetniał Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej pod dyrygenturą protodiakona Marka Maciuki. Po przeczytaniu fragmentu św. Ewangelii do zebranych duchownych i wiernych parafii w Rybołach ze słowami homilii zwrócił się ks. Tomasz Kosiński. W swojej homilii przybliżył  życiorys świętego Hioba. W sposób szczególny zaakcentował jego męczeństwo za wiarę prawosławną, która połączona z duchowym wysiłkiem świętego zaowocowała wielkimi darami jakimi obdarzył go Bóg a w szerszym znaczeniu – zachowaniem wiary prawosławnej.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii miała miejsce uroczysta procesja, w której przede wszystkim wzięli udział przybyli duchowni z terenu całej Diecezji.

Na zakończenie uroczystości ze swoim arcypasterskim słowem do zebranych zwrócił się Zwierzchnik naszej Cerkwi, Jego Eminencja Metropolita Sawa, który powiedział, że: ,,Przybyliśmy dziś do wsi Ryboły by tu podnieść do wielkiej godności święto ku czci św. Hioba Poczejewskiego. Czynimy to dziś na chwałę Trójjedynego Boga Najświętszej Bogurodzicy i wszystkich świętych”, kontynuując Jego Eminencja podkreślił, że jest to dzień świąteczny dla wszystkich wiernych Cerkwi prawosławnej, którzy mieszkają w granicach Diecezji Warszawsko – Bielskiej oraz dodał, że życie św. Hioba jest bardzo mocno związane z funkcjonowaniem Cerkwi na tych terenach, gdzie obecnie mieszkamy. Święty Hiob, mówił dalej Metropolita ,,poświęcił w całości swoje życie dla Cerkwi, zostawił świat i przyjął stan mniszy, natomiast czasy, w których żył to czasy wyjątkowych prześladowań. Najważniejszym w jego życiu była jednak modlitwa i wysiłek duchowy a wszystko co czynił, robił to na chwałę Bożą. Dlatego właśnie jest on dla nas przykładem”. Następnie odnosząc się do historii i dnia dzisiejszego Eminencja powiedział, że na przestrzeni wieków Cerkiew zawsze była prześladowana i dotykały ją pokusy z różnych stron. Moment zniszczenia wielu cerkwi w czasie wojennym był wyjątkowo trudny. Jednak siła wiary naszych przodków zwyciężyła. ,,W dniu dzisiejszym; mówił Metropolita, i my dajemy świadectwo, że jesteśmy, że żyjemy i że chcemy wychwalać naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa tak jak nauczyli nas tego nasi przodkowie”.

Mając na uwadze przyszłość naszej Cerkwi prawosławnej w Polsce, Jego Eminencja uświadomił zebranym wielką odpowiedzialność jaka ciąży na wszystkich wiernych a szczególnie na duchownych, ponieważ to oni kształtują przyszłość Cerkwi. Jego Eminencja zachęcił do szczególnej aktywności na tym polu, stawiając pytanie: ,,co my dajemy światu?”, oraz pokazując, że nasze działanie powinno cechować się wielką mądrością.

Na zakończenie swojego arcypasterskiego słowa Jego Eminencja Metropolita Sawa podkreślił znaczenie służby kapłańskiej i powiedział, że: ,, … my jako słudzy Tronu Bożego powinniśmy dziękować Bogu za to, że możemy służyć świętą liturgię a tym samym uświęcać siebie i cały świat. Celebrując Boską Liturgię, podkreślił Eminencja; kapłan nie może być ,,letnim” tylko musi być ,,gorącym”, ponieważ wpływa to ogólną temperaturę posługi duszpasterskiej”.

Kończąc tegoroczne uroczystości świąteczne Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski przywitał i podziękował obecnym hierarchom, duchowieństwu i wiernym. Wyraził wielką radość z faktu, że dziś są tu obecni nie tylko hierarchowie Cerkwi ale też Dziekani, Proboszczowie, Wikarni i Diakoni – jest to Cerkiew lokalna, która duchowo łączy się ze świętym Hiobem.

Jego Eminencja życzył wszystkim duchownym dużo sił duchowych i cielesnych oraz mądrości Bożej w sprawowanej posłudze duszpasterskiej. Eminencja podziękował również proboszczowi Parafii w Rybołach ks. Bazylemu Tokajukowi oraz parafianom za przygotowanie uroczystości.

Dzisiejszy dzień jako wierni i arcypasterze, prezbiterzy i diakoni Cerkwi ofiarujemy Trójjedynemu Bogu i świętemu Hiobowi. Rozumiejąc siłę swojej wiary pragniemy zawsze nosić Boga w swoim sercu i podejmować odważne działania na chwałę naszej Cerkwi prawosławnej.

zdjęcia i tekst ks. Adam Dzienisiuk