Uroczystości świąteczne w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego

ww---W paschalny wtorek w konkatedrze Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim miały miejsce podniosłe uroczystości święta parafialnego, którym przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście Ich Ekscelencji: arcybiskupa Grzegorza oraz biskupa Pawła. Obchody święta parafialnego rozpoczęły się w paschalny poniedziałek, kiedy to arcybiskup Grzegorz w asyście duchowieństwa okręgu bielskiego odprawił wieczernię i jutrznię. W dniu święta uroczystości rozpoczęto od przywitania hierarchów. Jako pierwszy przed świątynią, witał burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, następnie dzieci i młodzież miejscowej parafii. W progu świątyni chlebem i solą starosta cerkiewny, po którym z radosnymi słowami paschalnego przywitania zwrócił się proboszcz parafii ks. Andrzej Mińko. Podczas małego wejścia na Liturgii, Jego Eminencja odznaczył duchownych nagrodami z okazji święta Paschy. Po przeczytanym fragmencie Ewangelii do wiernych zwrócił się metropolita Sawa. W homilii Jego Eminencja mówił między innymi o tym, że „Chrystus stał się nowotestamentową Paschą, która przynosi zbawienia światu. Nasza matka Cerkiew zwiastuje tę prawdę całemu światu. Wypełniło się wszystko to, o czym uczył Jezus, przebywając na ziemi. Chrystus zmartwychwstał, żeby niebiosa przybliżyły się do ziemi, a ziemia do niebios. Chrystus zmartwychwstał w centrum historii świata w życiu każdego z nas. Jego Eminencja zwrócił się również do dzieci i młodzieży mówiąc, że „należy mądrze i odważnie wejść w trudy swoich rodziców oraz żyć pełnią życia swojej matki Cerkwi, zarówno tej domowej, parafialnej jak i Cerkwi powszechnej”. Świętą Liturgię zakończono procesją, podczas której rozbrzmiewały słowa paschalnego powitania Christos Woskriesie! Woistinu Woskriesie! – Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Na zakończenie świątecznych uroczystości raz jeszcze do zebranych wiernych zwrócił się metropolita Sawa. Hierarcha dziękował Ich Ekscelencjom, duchowieństwu, władzom miasta oraz wszystkim wiernym przybyłym na święto. Jego Eminencja z wielką troską, używając licznych porównań, mówił o przyszłości Cerkwi. Zwrócił uwagę m.in. na to, że „brak karności w wychowaniu młodego człowieka jak również brak stabilizacji w szkolnictwie prowadzi do destabilizacji systemu i jednostki. Cywilizacja zachodu mówi o ponownej reewangelizacji, a Cerkiew nieustannie powtarza, że ewangeliczne wartości są uniwersalne i niezmienne. Natomiast pomocą w zbawieniu błądzącemu człowiekowi dane są misteria spowiedzi i św. Eucharystii, które są ciągle obecne w Cerkwi za sprawą Świętego Ducha”. Następnie Jego Eminencja Metropolita Sawa, odznaczył Panią Martę Ignatowicz i Panią Anetę Leoniuk medalem św. równej apostołom Marii Magdaleny III stopnia za pracę dla dobra Cerkwi. Nagrodzone Panie na co dzień pracują w Szkole Podstawowej im. J. Kostycewicza z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim. Na zakończenie głos zabrał arcybiskup Grzegorz, który podziękował Jego Eminencji za przybycie i za przewodniczenie św. Liturgii, podkreślając, że obecność zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce na ziemi bielskiej zawsze daje wiele impulsów do dalszego działania oraz wyraża pełnię naszego życia wokół Zmartwychwstałego Chrystusa. W drodze na świąteczną agapę metropolitę Sawę licznie spotykali wierni, którzy prosili o błogosławieństwo dla siebie i swoich najbliższych. 

ks. Adam Dzienisiuk zdjęcia: Irena Łozowik