Święto Obrzezania Pańskiego. Bazylego Wielkiego.

www-Dzisiejszej Boskiej Liturgii Bazylego Wielkiego przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz,który też na zakończenie Liturgii podsumował rok 2018 i podziękował wszystkim za współpracę…tj.duchowieństwu, komitetowi… ludziom, którzy pomagają w cerkwi i pracują dla Cerkwi…