Święto Narodowe Republiki Serbii

1

W dniu 14 lutego 2014r., proboszcz naszej parafii ks. prot. Jerzy Bogacewicz, na zaproszenie pana Radojko Bogojević Ambasadora Republiki Serbii w Rzeczpospolitej Polskiej, wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Narodowego Republiki Serbii. Proboszczowi towarzyszył ks.Adam Dzienisiuk. Uroczystości  odbyły się w Warszawie w klubie kultury Saska Kępa. Jego Eminencję Metropolitę Sawę reprezentował   ks. mitrat Jerzy Doroszkiewicz i ks. prot. Jerzy Kulik z dekanatu warszawskiego.Po wystąpieniu pana ambasadora duchowni rozmawiali z mieszkającymi w Polsce Serbami, o tym, że takim „łącznikiem”  jest wiara w Boga i święte prawosławie. Dyskutowano o kulturze i tradycjach  obu narodów. Szczególnie miło rozmawiało się  z serbskimi studentami kształcącymi się obecnie w naszym kraju.Obustronnie wyrażono chęć szerszego poznania wzajemnej kultury zarówno zwiedzając Podlasie jak i Serbię. Dziękując za zaproszenie, wyrażamy nadzieję, że powyższe spotkanie przyczyni się do rozwinięcia dalszej współpracy.

 ks. Adam Dzienisiuk

Dodaj komentarz