Święto ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej

Powrót ikony na swoje miejsce

Święto ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej zostało ustanowione przez metropolitę Sawę w roku 2007, wówczas obchodzono 500-lecie podarowania ikony przez królową Helenę cerkwi zamkowej w Bielsku Podlaskim. Po raz dziewiąty wyniesiono ikonę z cerkwi Preczystieńskiej do cerkwi Uspieńskiej. Co roku do innej, gdzie sprawuje się Boską Liturgię na ołtarzu polowym.

Uroczystościom świątecznym przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście biskupów : Abp Abla Lubelskiego i Chełmskiego, Abp Jakuba Białostockiego i Gdańskiego, Abp Grzegorza Bielskiego, Bp Pawła Hajnowskiego, Bp Andrzeja Supraskiego i Bp Warsonofiusza Siemiatyckiego, duchowieństwa i licznie przybyłych wiernych z innych parafii.

Powrót Ikony

więcej zdjęć Facebook