Święto Chrztu Pańskiego

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego,ks.Adama Dzienisiuka i ks.Aleksego Kuryłowicza. Śpiewał chór pod dyr.Marty Werszko. Na zakończenie Liturgii odbyło się Wielkie Poświęcenie Wody. Dzisiejsze święto nosi nazwę Chrztu Pańskiego, Objawienia Pańskiego,Kreszczenija Gospodnia, Teofanii (Epifanii ) .Jest to święto z liczby dwunastu. Obchodzone 6/19 stycznia. W tym ważnym wydarzeniu przejawiło się uczestnictwo wszystkich Trzech Osób Świętej Trójcy. Od dawien dawna nazywane też było „Oświeceniem”, gdyż Objawieniu Boga towarzyszy niezwykła światłość, „Świętem oświecenia” oraz „Świętem światła”.
Przyjmując chrzest w Jordanie Chrystus objawił tajemnicę Świętej Trójcy i pokazał, że do nowego Królestwa łaski nie wejdzie żaden nieczysty i nie ochrzczony. W chrzcie objawia się Boże Synostwo Chrystusa, gdyż zgodnie z wolą Ojca przyjął On na Siebie grzechy całej ludzkości „by wypełniła się wszelka sprawiedliwość”. Jest to więc akt pokory, uświęcenie wody i przykład do naśladowania.