Świętego Jerzego Zwycięzcy

6 maja  Cerkiew czci pamięć św. wielkomęczennika Jerzego . Za cierpienia, które zniósł święty oraz pomoc jaką okazywał ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie nawet po śmierci, Cerkiew nazwała go Zwycięzcą. Uważany jest za opiekuna rycerzy, żołnierzy, rzemieślników… Święty Jerzy Zwycięzca (Gieorgij Pobiedonosiec) jest patronem naszego proboszcza ks. mitrata Jerzego Bogacewicza. Z tej okazji składamy naszemu czcigodnemu solenizantowi sił duchowych i cielesnych, realizacji zamierzonych przedsięwzięć, których u ojca jest bardzo dużo… Niech św. Jerzy Zwycięzca będzie drogowskazem we wszystkich Waszych poczynaniach i ochrania Was Ojcze i Waszą Rodzinę od wszelkiego zła.  Mnogaja i Błagaja Leta !!!