Spowiedź parafialna

w-------Dzisiejszej Boskiej Liturgii uprzednio poświęconych Darów przewodniczył ks. Jan Barszczewski. Spowiadał ks.Paweł Zabrocki z cerkwi św. arch.Michała i ks.Adam Dzienisiuk. Kazanie wygłosił ks. Paweł, który zwrócił uwagę na istotę Wielkiego Postu. Post powinien być każdemu wierzącemu przyjemnym a nie ciężarem, gdyż poprzez post i modlitwę zbliżamy się do Boga. Na zakończenie Liturgii  duchowni rozdawali święconą wodę przywiezioną przez ks.Jerzego Bogacewicza z wyspy Tassos z monasteru św.arch.Michała.  Zanim rozdawano  wodę proboszcz powiedział o  tym cudownym miejscu i o wodzie, którą należy pić z wiarą  wówczas nieczyste siły nie będą straszne i można otrzymać uzdrowienie.Każdy otrzymał również historię monasteru św.arch.Michała.