Spotkanie Pańskie

W sobotę, 15 lutego, Spotkanie Pańskie, dwie Boskie Liturgie o godzinie 8.00 i 10.00.      W przeddzień, w piątek o godzinie 17.00 całonocne czuwanie.

„Oto dzisiaj spotykamy Pana z tą głęboką i wdzięczną radością, z którą starzec Symeon trzymał Go na rękach i widział w Nim spełnienie proroctw o tym, że nadejdzie dzień, kiedy nastanie kres niezgody między człowiekiem i Bogiem, kiedy Bóg przyjmie ludzkie ciało jako nasz Zbawiciel,jednając nas poprzez Swoje wcielenie,życie,nauczanie i śmierć na krzyżu z Bogiem.Spotkanie łączy w sobie radość z oczekiwaniem Chrystusa na krzyżu.Bywają święta, kiedy dusza jest pełna radości, bywają i takie,że srece pełne jest bólu.Spotkanie Pańskie łączy te dwie cechy.Chrystusa spotyka Symeon,który sprawiedliwie przeżył życie.Bóg obiecał mu,że nie ujrzy  śmierci,dopóki nie spotka Zbawiciela,który przyszedł dokonać dzieła pojednania i przemienienia świata.Cieszy się i prorokini Anna.Spełniło się oczekiwanie nie tylko Starego Testamentu,ale całej ludzkości od początku świata,jej pragnienie,tęsknota,nadzieja na przyjście Pana i na to,żeby między Nim i nami nie było już przepaści.Ci sprawiedliwi cieszą się,że nie tylko przeszłość ,ale i przyszłość jest pełna nadziei i radości.Przyszedł Pan i przyszło zbawienie,przyszła nadzieja,której żadne nieszczęście,żaden ziemski strach nie może zgasić.Bóg jest już bowiem pośród nas.Chrystus pośród nas i nikt nie wyrwie ani z Jego rąk,ani z Jego miłości.”

Z kazania metropolity Antoniego Blooma

Dodaj komentarz