Spotkanie Pańskie

ks.Jerzy Bogacewicz dokonuje poświęcenia świec

ks.Jerzy Bogacewicz dokonuje poświęcenia świec

Dzisiejszej Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, przewodniczył proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz. Asystował ks. Piotr Snarski i dwóch diakonów – ks. protodiakon Marcin Kuźma i ks. diakon Michał Kulik. Śpiewał chór dyr. przez Paulinę Troc.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Jerzy Bogacewicz. Wyjaśnił przeczytane urywki ze św.Ewangelii o Strasznym Sądzie i o znaczeniu święta Spotkania Pańskiego. 40 dni po narodzeniu Jezus Chrystus został przyniesiony do świątyni przez Bogarodzicę i przekazany na ręce sprawiedliwego Symeona. Płonące świece symbolizują Chrystusa i płomienną modlitwę. Podczas nabożeństwa ks. Piotr Snarski wprowadził do cerkwi mamę z  chłopczykiem, który skończył już 40 dni 🙂 . Uprzednio przeczytał odpowiednie modlitwy. Na zakończenie Liturgii proboszcz poświęcił świece, zwane gromnicznymi.