Sobór Trzech Wielkich Hierarchów

wp

Dzisiaj w Niedzielę o Synu Marnotrawnym Cerkiew czci pamięć Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła : Bazylego Wielkiego,Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma. Jeden z nich jest orędownikiem niebiańskim bpa Grzegorza. Po Liturgii sprawowanej przez ks. Aleksego Kuryłowicza zostało odsłużone nabożeństwo dziękczynne w intencji solenizanta przed Bielską Ikoną Matki Bożej. Nabożeństwo sprawował proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz. Śpiewał chór pod dyr. Anny Fity.

Na Mnogaje i Błagaje Leta czcigodny Władyko!!! W nabożeństwie uczestniczył prof.

ALEKSANDER NAUMOW – WIKIPEDIA, WOLNA ENCYKLOPEDIA