Drugi dzień pobytu Relikwi w cerkwi św.Archanioła Michała

wpis

Niemalże nieprzerwanie, podczas pobytu świętych Relikwi w cerkwi św.Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim, wierni podchodzili aby  się pokłonić i pomodlić. Każdy w innej intencji. Cerkiew była zamknięta tylko przez 1,30 godziny. Już o godzinie 5.00 wierni zaczęli przychodzić pod cerkiew.Modlitwy były sprawowane zgodnie z harmonogramem. Dzieci i ludzie kalecy, w poniedziałek, podchodzili bez kolejki. Dbali o to członkowie Bractwa św.św. Cyryla i Metodego. A kolejka była ustawiona prawie do muszli na plantach.