Relikwie św. Katarzyny

wpis
Na zaproszenie metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy w dniach 17 – 22 sierpnia 2007 roku z oficjalną wizytą przybyła delegacja Autonomicznego Kościoła Prawosławnego św. Góry Synaj na czele z arcybiskupem Damianem. Z mnichami ze św. Góry Synaj przybyły do Polski relikwie św. Katarzyny. Wierni z Bielska Podlaskiego i okolic mogli pokłonić się relikwiom w cerkwi św. Archanioła Michała. Delegacja odwiedziła również  cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny aby pokłonić się cudownej Bielskiej Ikonie Matki Bożej.Władyka Grzegorz, pełniący obowiązki proboszcza parafii zaprosił gości na kolację.  Biskup Jerzy przewożąc święte relikwie z cerkwi Michajłowskiej, zatrzymał się przy cerkwi Narodzenia Bogurodzicy.Wówczas inni mieli okazję pokłonić się św. relikwiom. Święta Wielkomęczennico Katarzyno módl się za nami grzesznymi.