RELACJA Z XXXV PIELGRZYMKI MAJOWEJ NA ŚW. GÓRĘ GRABARKĘ

28

tekst i zdjęcia ks. Adam Dzienisiuk

W dniach 16-18.05. br. na świętej Górze Grabarce odbyła się jubileuszowa XXXV Pielgrzymka Paschalna Młodzieży Prawosławnej, w której uczestniczyli młodzi ludzie z całej Polski, byli też goście zagraniczni. Naszą parafię reprezentował ks. Adam Dzienisiuk z młodzieżą, m.in.: Jakubem Niczyporukiem, Mateuszem Gawrylukiem,Gabrielem Hryniewickim. Niestety dziewczęta nie mogły wziąć udziału w w/w Pielgrzymce, ponieważ Żeński Chór Młodzieżowy z naszej Parafii wraz z Proboszczem ks. Jerzym Bogacewiczem przebywa na Białorusi i bierze udział w Festiwalu w białoruskiej miejscowości Drohiczyn.  Pielgrzymka Młodzieżowa rozpoczęła się Wieczernią i poświęceniem wody w studzience „krynoczce” – źródełku. Wieczernię i Czyn Oświęcenia wody w asyście duchowieństwa celebrował zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski.

Jego Eminencja zwracając się do zebranej młodzieży wyraził wielką radość z faktu, że młodzi ludzie już  od 35 lat przybywają na to szczególne miejsce, które dla wielu z nich stało się „kuźnią” wiary. Błogosławiąc wszystkim zebranym życzył owocnych obrad. W sobotę Jego Eminencja wraz z duchownymi opiekunami Bractw Młodzieżowych z całej Polski celebrował Boską Liturgię, podczas której zostało odczytane Posłanie Soboru Biskupów PAKP do uczestników XXXV Pielgrzymki Paschalnej.

Treść posłania zostanie niebawem opublikowana na orthodox.pl.