Rekolekcje Wielkopostne Duchowieństwa Dekanatu Bielskiego.

wpisW dniu 22 marca 2018r., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyły się Wielkopostne Rekolekcje Duchowieństwa Dekanatu Bielskiego.

Wielkopostnej modlitwie przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, który sprawował wielkopostną liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w asyście duchowieństwa dekanatu. Gowienije odbyły się w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim.

W słowie skierowanym do duchowieństwa Jego Ekscelencja serdecznie podziękował wszystkim zebranym za wielkopostne zmagania i trud modlitwy a szczególne podziękowania skierował do ks. Mitrata Leoncjusza Tofiluka, Dziekana Bielskiego za misterium spowiedzi i opiekę duszpasterską niesioną w dekanacie. Władyka Grzegorz również podkreślił znaczenie służby kapłańskiej i przytoczył słowa św. Grzegorza Teologa, który mówi, że dłonie kapłana powinny być niczym nieskażone, powinny być jak promienie słoneczne by swoim wiernym przekazać on mógł najczystszą i nieskalaną łaskę Bożą.

tekst i zdjęcia ks. Adam Dzienisiuk