Narodzenie Najświętszej Marii Panny

150Narodzenie Bogarodzicy (Rożdiestwo Preswiatoj Bohorodicy) jest pierwszym świętem cerkiewnego roku liturgicznego, z liczby dwunastu wielkich świąt. Należy do świąt nieruchomych i jest obchodzone 8/21 września. Poświęcone jest narodzeniu Bożej wybranki, mającej stać się Matką Zbawiciela. Zostało ustanowione w IV w. Święto to od dawnych lat było szczególnie uroczyście obchodzone w parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Poprzednio było połączone ze świętem Bielskiej Ikony Matki Bożej, od 2007 roku świętuje się jako dwa odrębne święta. Uroczystościom świątecznym przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego, ks. Leoncjusz Tofiluk, w asyście wielu duchownych i wiernych. Uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem w przeddzień święta i trwały niemalże przez całą noc: dwa akatysty do Matki Bożej, akatyst za zmarłych i trzy Boskie Liturgie. Zwieńczeniem uroczystości była Boska Liturgia o godzinie 10.00. Mimo środy, dnia roboczego, zgromadziło się wiele wiernych. Piękna, słoneczna pogoda była dopełnieniem uroczystości. Odczuwało się łaskę i orędownictwo Matki Bożej na każdym kroku. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jan Szmydki, proboszcz parafii pw. Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim. Przybliżył postać świętych Joachima i Anny. Pokora, modlitwa i silna wiara była nieodłączna w ich życiu. Dzięki temu doczekali się upragnionego potomka. Z tego rodu ludzi świętych i sprawiedliwych przychodzi na świat Maria, Matka Boża. Podczas nabożeństwa całonocnego czuwania śpiewały dwa chóry, pod dyr. Marty Zinkiewicz i Anny Fity. W dzień święta śpiewał chór dyrygowany przez Martę Zinkiewicz. Na zakończenie uroczystości odbyła się procesja wokół świątyni z czytaniem św. Ewangelii i modlitwą na grobach obok cerkwi. Dziekan w swoim słowie skierowanym do wiernych powiedział o wielkim kulcie Matki Bożej i o wielu cudach i uzdrowieniach otrzymanych przed cudowną Bielską Ikoną Matki Bożej. Reasumując: Ludzie świętują dni urodzin swoich krewnych i bliskich, a także dni urodzin sławnych i wybitnych ludzi. A kto z urodzonych na ziemi może być bardziej godnym niż Matka Boża? Kto z bliskich i krewnych, dzisiaj żyjących z nami, a jutro zmarłych, kto z nich może być nam bliższy niż Maria, Matka Boża, orędowniczka całego rodu chrześcijańskiego? W dniu urodzin zazwyczaj przynosimy bliskiemu nam człowiekowi prezenty. A jaki prezent możemy przynieść Najświętszej Marii Pannie w dniu, w którym Cerkiew czci jej narodzenie? Serdeczną modlitwę, świecę, a przede wszystkim pamięć o niej, naśladowanie jej w naszym życiu. Naśladowanie jej czystości, pokory, miłości cierpienia (Łampada 4/1987). Proboszcz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, dziekanowi – za uświetnienie nabożeństwa a komitetowi cerkiewnemu – za trud włożony w przygotowanie święta.

Całonocne czuwanie

Boska Liturgia