Poświęcenie krzyża pod cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim jest matką cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, gdyż z niej się zrodziła, z niej powstała.Na prośbę ówczesnego proboszcza ks. prot Włodzimierza Bliźniuka wierni dokonywali wpłat pieniężnych w wysokości jednego miliona złotych ( i nie tylko). 1 lipca 1994 r. ks.Włodzimierz reprezentował parafię przy zakupie działki u notariusza. Działkę zakupiono za kwotę siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych. Ta dygresja jest podkreśleniem tego,że proces budowy cerkwi  Zaśnięcia Bogurodzicy rozpoczął się wspólnymi siłami-zakup placu, projekt,rozpoczęcie budowy, częściowy zakup naczyń liturgicznych, wpłacane kwoty m.in.na dzwony, ofiarowanie ikon).

19 maja 1996 roku Jego Eminencja Najprzewielebniejszy Bazyli przewodniczył Boskiej Liturgii w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy. Po zakończeniu Liturgii odbyła się uroczysta procesja z krzyżem, ulicami miasta w celu poświecenia tego krzyża pod budowę nowej cerkwi.