Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy

Uroczystościom cerkiewnym przewodniczył ks. prot. Roman Dubiński. Śpiewał chór pod dyr.Marty Werszko.

Dzisiaj Cerkiew świętuje Święto połowy okresu Pięćdziesiątnicy (Prepołowienije).Nazwa święta- Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy-oznacza połowę czasu pomiędzy dwoma dużymi świętami – Paschą i Pięćdziesiątnicą (świętowaną 50. dnia po Passze). Święto to jest obchodzone w środę IV tygodnia po Passze.