Początek roku szkolnego

ikona

Boską Liturgię w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim o godzinie 10.00 sprawował proboszcz parafii ks.Jerzy Bogacewicz w asyście wikariusza ks. Adama Dzienisiuka, ks. Jakuba Dmitruka, wikariusza z parafii w Łodzi i diakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz, który powiedział jak ważnym w życiu każdego człowieka jest wiara, post i modlitwa.Ks. Jakub Dmitruk pochodzi z Bielska Podlaskiego, matuszka Anna-również. Przez okres, gdy biskup Grzegorz był bielskim, pełnił obowiązki ipodiakona biskupiego.

Jutro o godzinie 8.00 nabożeństwo dziękczynne przed rozpoczęciem roku szkolnego.