Pielgrzymka-Połock

wpisW dniach 11-15.05.2019r., z Błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się pielgrzymka do Monasteru Przemienienia Pańskiego i św. Eufrozyny w Połocku na Białorusi. Pielgrzymkę zorganizował Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim dzięki Pani Irenie Treszczotko. Opiekunem duchowym był ks. Adam Dzienisiuk.

W dniu wyjazdu, po przekroczeniu granicy państwowej pielgrzymi udali się do Męskiego Monasteru Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Żyrowicach gdzie zapoznali się z historią monasteru i pokłonili się cudotwórczej ikonie Matki Bożej Żyrowickiej. Następnie pielgrzymi udali sie do miasteczka Kleck, gdzie zostali przywitani przez Proboszcza i parafian chlebem i solą. Dzięki gościnności kleckich parafian już po raz kolejny pielgrzymi z Polski nocowali w ich domach, dzięki czemu podtrzymywali lub nawiązywali nowe znajomości z braćmi w wierze. Kolejnego dnia grupa pielgrzymów miała okazję zwidzić stolicę Białorusi – Mińsk. Przewodnikiem po stolicy oraz innych punktach pielgrzymki była Pani Tatiana Parfieńczyk, matka byłego proboszcza parafii w Klecku o. Andrzeja Parfieńczyka, który odszedł do wieczności po ciężkiej chorobie nowotworowej w marcu tego roku. Pielgrzymi odsłużyli również Panichidę na grobie o. Andrzeja w jego rodzinnej wsi gdzie został pochowany.

Będąc w Mińsku pielgrzymi wraz z opiekunem duchowym uczestniczyli w Liturgii Świętej w Soborze Opieki Matki Bożej, na miejscu gdzie w XV wieku miało miejsce objawienie Najświętszej Bogurodzicy zwanej Krupieckiej od nazwy wioski. Następnie grupa przebywała w Monasterze św. Elżbiety oraz w nowo wybudowanej Cerkwi – Pomniku Wszystkich Świętych. Cerkiew ta została wzniesiona na pamiątkę wszystkich świętych nowomuczenikow ziemi białoruskiej. W krypcie świątyni znajdują się nowe katakumby w których jest przechowywana m. in.; urna ziemią z różnych pól bitewnych, szczątki trzech żołnierzy z różnych wojen, których zidentyfikowano po symbolach religijnych, które mieli przy sobie oraz urna z ziemią ze Skitu z Odrynek przywiezioną przez poprzednią grupę pielgrzymów z Polski w 2016r. Budowę Cerkwi – Pomnika w znacznym stopniu finansowo wspierały władze Białorusi.

Kolejnego dnia pielgrzymi udali się do Żeńskiego Monasteru Przemienienia Pańskiego i św. Eufrozyny w Połocku. Po drodze w miejscowości Biegomiel, zwiedzono ruiny Cerkwi Wszystkich Świętych oraz Sobór Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w mieście Głębokie. Po przybyciu do monasteru w Połocku oraz po krótkim odpoczynku pielgrzymi następnego dnia wzięli udział w porannych nabożeństwach celebrowanych przy relikwiach św. Eufrozyny a zakończonych Boską Liturgią. Następnie z błogosławieństwa Igumenii Ewdokii pielgrzymom udostępniono do modlitwy i zwiedzania wszystkie świątynie monasterskie. Pielgrzymi zapoznali się z bogatą historią monasteru oraz wykonywali prace na rzecz monasteru.

Wieczorem w najstarszej świątyni monasteru cerkwi Przemienienia Pańskiego wybudowanej w pierwszej połowie XII wieku przez św. Eufrozynę, odsłużono Wieczernię i Jutrznię a kolejnego dnia Boską Liturgię, podczas której pielgrzymi przystąpili do misterium spowiedzi i eucharystii. Na zakończenie pielgrzymki miało miejsce spotkanie z przełożoną monasteru Igumenią Ewdokiją, która podziękowała za przybycie do monasteru, za modlitwę i życzyła wszystkim by św. księżna Eufrozyna Połocka pomagała w trudach życia codziennego po powrocie do domu.

tekst i zdjęcia ks. Adam Dzienisiuk