Pielgrzymka do Supraśla

3 marca, odbyła się pielgrzymka autokarowa do monasteru w Supraślu na akatyst przed Supraską Ikoną Matki Bożej. Wyjazd zorganizowała parafia Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Jego pomysłodawcą była Irena Łozowik.

Przed rozpoczęciem pielgrzymki ks. Aleksy Kuryłowicz odsłużył molebien przed Bielską Ikoną Matki Bożej. W pielgrzymce udział wzięło ponad 50 osób. Z powodu braku miejsc w autokarze dla wszystkich chętnych, część osób pielgrzymowała samochodami. Akatyst służył biskup Grzegorz w asyście mnichów, duchownych i diakonów. Po akatyście odsłużono nabożeństwo żałobne. Biskup w kazaniu skierowanym do wiernych powiedział, że często krzyż, który nosimy jest bardzo ciężki i trudno go udźwignąć. Nasz krzyż możemy tylko zrozumieć przez Krzyż Chrystusa. Chrystus – kochający wszystkich, cierpiał na krzyżu. Ukrzyżowali Go ci, których kochał, którym pomagał i czynił dobro. Często bywa tak w naszym życiu. Ludzie, którym pomagamy i czynimy dobro, odwdzięczają się złem, odwracają się od nas. Człowiek jest zdrowy wówczas, gdy dostrzega swoje grzechy, gdy w innym widzi swego brata i potrafi być z nim w potrzebie i służyć pomocą oraz wspierać w trudnych momentach życia. Jeżeli wystrzegamy się od spożywania pokarmów – mięsa, nabiału, a krzywdzimy innych, to taki post nie przynosi owoców. Władyka pozdrowił wszystkich pielgrzymów, a w szczególności bielszczan, z którymi nie tak dawno modlił się przed Bielską Ikoną Matki Bożej. Po nabożeństwie bielszczanie spotkali się z władyką na kolacji. Atmosfera była bardzo miła i serdeczna. Podczas kolacji pielgrzymi usłyszeli wiele pouczających słów od biskupa Grzegorza. Prosił on, aby w każdym widzieć człowieka, czynić dobro, być miłościwym, pomagać innym dźwigać krzyż. Biskup pobłogosławił wszystkich ikonkami Supraskiej Ikony Matki Bożej, a dużą ikonę podarował cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Pielgrzymi z żalem rozstawali się z władyką, lecz z nadzieją, że nie na długo. Każdy wracał do Bielska z przekonaniem, że postara się zmienić duchowo i dalsze dni postu przejść zgodnie z nauką naszej Cerkwi i usłyszanymi pouczeniami.