Patriarcha Rumunii w Bielsku

W listopadzie 2000 roku odwiedził Polskę Jego Świątobliwość Teoktyst, Patriarcha Rumunii.Jego Świątobliwości towarzyszyli Jego Eminencja Daniel Cibotea,    Metropolita Mołdawii i Bukowiny, ks.prof. Dumitru Popescu, ks. Michał Tica, ks. diakon Zaharia Matei i tłumacz, pan Jarosław Godun. Wizyta  odbyła się na zaproszenie    Świętego Soboru Biskupów Polskiego Kościoła Prawosławnego, które osobiście przekazał Patriarsze Jego Eminencja Metropolita SAWA,     podczas swej wizyty w Rumunii we wrześniu 2000 roku. Wówczas Eminencji towarzyszył nasz biskup Grzegorz, ks. Henryk Paprocki, ks. Jerzy Tokarewski    i p. Bazyli Piwnik.    6 listopada patriarcha złożył rewizytę w cerkwi katedralnej w Bielsku Podlaskim. Jego Świątobliwości towarzyszył metropolita Sawa,biskup     hajnowski Miron, ks. Henryk Paprocki. Pogoda była piękna, słoneczna. Dostojników przywitały dzwony cerkiewne, mieszkańcy miasta, władze     samorządowe i lokalne, harcerze, dużo młodzieży i dzieci. Przedstawicielem kościoła rzymsko-katolickiego był ks. dziekan Ludwik Olszewski.    Andrzej Stepaniuk, burmistrz miasta, chlebem i solą przywitał dostojnika,  a ks.dziekan Jerzy Tokarewski wprowadził do świątyni.   – Ten dzień,mówił dziekan,    jest szczególny dla naszego miasta i dla naszej Cerkwi, że jesteśmy godni podejmować takiego gościa. Wspomniał też ks. Jerzy o wizycie w Rumunii    i o swoich duchowych przeżyciach. Podarował patriarsze Teotykstowi  ikonę św. Jerzego, patrona tejże parafii, napisanej w Studium Ikonograficznym   w Bielsku Podlaskim. Patriarcha Teotykst ofiarował krzyż ołtarzowy, jako symbol cierpienia i zmartwychwstania. Celem wizyty było nawiązanie    przyjaznych stosunków pomiędzy naszymi cerkwiami, które zostały zerwane w czasie kilkudziesięciu lat panowania powojennych dyktatur. Ostatnia    wizyta rumuńskiego patriarchy miała miejsce w 1937 roku. Patriarcha Teoktyst powiedział, że będzie się modlił do Boga, aby nasze Kościoły   wzajemnie służyły, pomagały, aby były prawdziwą jednością chrześcijańską. Podziękował wszystkim witającym , młodzieży oraz tym, którzy piszą   piękne ikony.   Podczas wizyty Patriarchy Teoktysta biskup Grzegorz celebrował nabożeństwo na Św. Górze Grabarce, gdyż w tym dniu  było święto Ikony Wszystkich   Strapionych Radość.