I Pasja w Bielsku Podlaskim

wp

W cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, zostało odsłużone nabożeństwo z czytaniem św.Ewangelii wg apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jan Szmydki, proboszcz parafii pw.Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim. Powiedział m.in,że w centrum każdego wierzącego znajduje się Zmartwychwstanie Pańskie.Życie ziemskie jest jednym z etapów drogi, którą kroczymy, aby osiągnąć zbawienie. Pomagają nam w tym post, św.Eucharystia.

Nabożeństwu przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk w asyście duchowieństwa bielskiego. Dziekan czytał również św.Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa.