PARAFIADA

wpis

ks.Jerzy Bogacewicz przywitał wszystkich zebranych

 Po raz szósty Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej z siedzibą przy ul. Rejtana 24  i Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, zorganizowały  Festyn Rodzinny – PARAFIADĘ  z promocją zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, dnia 07 czerwca 2015 roku  (niedziela).  Miejscem imprezy, dzięki dobrej współpracy z dyrekcją szkół, była sala Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim ul. Poniatowskiego 9 i sala Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania  im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 4  oraz dziedziniec  szkolny. Impreza została przeprowadzona w sposób profesjonalny przez nauczycieli Włodzimierza Wasiluka (dla starszych) i Alinę Sacharewicz ( dla młodszych).  Pani Halina Sacharczuk z Powiatowej Komendy Policji przeprowadziła konkurs dotyczący bezpieczeństwa podczas wakacji oraz w mniejszych grupach przeprowadzała rozmowy typu pogadanki o przemocy w rodzinie i jej zapobieganiu oraz o problemach uzależnień. Rozdawała też ulotki z tej dziedziny.  Festyn przebiegał zgodnie z założeniami. Wystąpiły dziewczyny z bogatym repertuarem, przygotowane przez Annę Fitę. Było dużo gier,zabaw,dyscyplin  sportowych.Nagród wiele 🙂  i wspólne grillowanie. Atrakcją był samochód strażacki, poza programem. Dzięki komendantom z Powiatowej Straży Pożarnej, strażacy pokazali uczestnikom festynu wnętrze samochodu oraz znajdujący się tam sprzęt.Wielu miało okazję posiedzieć za kierownicą, nawet w hełmie strażackim. Na festyn przyszedł pan burmistrz Jarosław Borowski z żoną Krystyną i córeczką Asią, Urszula Wiesiołowska z Urzędu Miasta.  Był również przewodniczący Rady Miasta Igor Łukaszuk. W festynie uczestniczyli duchowni parafii Narodzenia NMP z proboszczem ks.Jerzym Bogacewiczem, który jest prezesem Fundacji DKP oraz członkowie Fundacji.Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki dotacji z Urzędu Miasta.