Przedostatni dzień w Grecji :)

wpisSobota 7 października 2017 r. Po śniadaniu jedziemy do żeńskiego klasztoru Sipsa, gdzie znajdują się relikwie św.Jerzego Karslidysa z Gruzji. Zwiedziliśmy również celę , w której mieszkał święty oraz miejsce, gdzie był pochowany. Zakonnica bardzo ciekawie opowiedziała o życiu świętego. Święty Jerzy z Gruzji  urodził się w 1901 roku zmarł w 1959 roku. Niektórzy wierni pamiętają Liturgie odprawiane przez świętego, podczas których unosił się pół metra nad ziemią. 40 dni od jego śmierci drzewa rosnące nad mogiłką złączyły się w górze gałęziami,co starzec przewidział. Modlitwa do świętego przetłumaczona przez znajomych Greków:

Z Pontusu wzrosłeś jak gwiazda, Dramę oświeciłeś swoimi naukami mądrymi, żyjący jak anioł. Więc ci, którzy przychodzą do klasztoru, dzielisz pokój i wszystkich uzdrawiasz, ponieważ masz odwagę przed Chrystusem, Georgie nasz święty ojcze.

Serdecznie dziękujemy ks. mitratowi Jerzemu Bogacewiczowi za zorganizowanie wyjazdów do przepięknej Grecji i pokazanie tego piękna, ks.Jerzemu proboszczowi parafii w Nowym Filippi i matuszce Eleni, Katarzynie i Anagnostisowi Rempas, właścicielom hotelu YANNIS w Laspoloutra koło Krinides Eljaszowi i Konstantemu Koumoulidis, Adamowi Bogacewiczowi…wszystkim za opiekę, pomoc w zwiedzaniu, nawiązywaniu kontaktów, pokonywaniu barier językowych, za modlitwę oraz stworzenie rodzinnej atmosfery, serdeczne Bóg zapłać ! Przemiłym zakonnicom z klasztorów za dobroć,serce,poczęstunek… wszystkim Grekom , mającymi z nami kontakt, za spokój,opanowanie,życzliwość…. jutro rano o godzinie 7.00 wyjeżdżamy….