Odszedł do Boga metropolita Bazyli

wpisRok 1998 upamiętnił się wieloma wydarzeniami, mającymi wielkie znaczenie dla naszej Cerkwi.  Ciężka choroba metropolity Bazylego, a potem Jego śmierć w nocy 11 lutego 1998 roku, stały się przyczyną istotnych zmian w Cerkwi  oraz w naszej parafii.  W dniu 13 lutego 1998 roku ogromna rzesza duchowieństwa, wiernych, delegacje zagraniczne, przedstawiciele ambasad, władz państwowych…zebrały się w Soborze pw. Marii Magdaleny w Warszawie aby pożegnać śp. metropolitę Bazylego. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył abp białostocki  i gdański Sawa, pełniący obowiązki  Locum Tenensa (miestoblustitiela)Tronu Metropolitalnego od stycznia 1998roku.   Podczas swojej mowy żałobnej powiedział min.”…Śmierć, jak drapieżny ptak zabrała Go spośród nas. Ludzka mądrość i osiągnięcia medycyny nie powstrzymały jej. Bezsilna okazała się nasza modlitwa. Taka jest wola Boża i nikt nie może wystąpić przeciwko niej…”  Na zakończenie swojej mowy władyka Sawa zwrócił się do śp. metropolity  Bazylego tymi słowami:”… Dziękujemy Ci za wszystko, za dar łaski biskupiej, która spłynęła na nas za pośrednictwem Twojej modlitwy i nałożenia rąk, za wszystko co uczyniłeś jako dobry Ojciec i Nauczyciel…”  Doczesne szczątki śp. metropolity Bazylego zostały złożone na cmentarzu wolskim.  So swiatymi upokoj Chrystie duszu usopszoho Błażennijszeho Mitropolita Wasilija.

W cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim

W cerkwi św.arch.Michała w Bielsku Podlaskim