Niedziela XXXVI po Pięćdziesiątnicy

www--------Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście proboszcza parafii ks. mitrata Jerzego Bogacewicza i ks.mitrata Jana Barszczewskiego oraz ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.

7 lutego Cerkiew czci pamięć św.Grzegorza Teologa, niebiańskiego patrona naszego Władyki Grzegorza. Z tej okazji składamy Władyce najserdeczniejsze życzenia: orędownictwa niebiańskiego patrona, zdrowia, pomyślności, cierpliwości…Dziękujemy Władyko za Wasze pouczenia,za piękne kazania…szkoda, że Was nie będzie w Bielsku w tym tygodniu…. modlitewnie jesteśmy z Wami…Mnogaja Leta Władyko!!!

Jego Ekscelencja  Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup  Bielski,  wygłosił kazanie ewangeliczne. Ciemny obraz ale tu chodzi o treść 🙂