Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy

Wpis
Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Nawiązał do sytuacji panującej obecnie w związku z pandemią . Zwrócił uwagę na oczyszczenie duszy poprzez przyjęcie Komunii Świętej ( Św.Pryczastija).

Podczas Św. Liturgii czytano fragment Ewangelii wg św. Łukasza, Łk (17,12-19)
„W owym czasie, gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Podczas nabożeństwa ks.Jan Barszczewski wprowadził do świątyni mamę z nowonarodzonym młodzieńcem ( Krystiankiem ).