Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

wwwpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił też uwagę na zbliżający się post przed Bożym Narodzeniem. Prosił, aby każdy spojrzał w swoje serce i ” rozliczył rachunek sumienia” ….