Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

w------Dzisiejszej Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr.matuszki  Agnieszki Kulik. Chór pod dyr.Marty Zinkiewicz uświetniał nabożeństwo w Biłgoraju podczas wyświęcenia cerkwi.